תורתך לא שכחתי – האתר לאיסוף, לשימור להנצחה ולהפצת תורת הנספים בשואה

דברי תורה שיובאו באתר זה, הנם טיפה מים תורתם של רבנים הי"ד שנהרגו על קדושת ה' בימי הזעם, בשואת היהודים, במלחמת העולם השניה. אותיות תורתם פרחו באוויר עת נשרפו הגווילים, והמעט מן המעט מהכתבים הרבים היו לאודים מוצלים מהאש.
יהא לימוד תורה זה מוקדש להנצחתם של רבותינו הי"ד ולעילוי נשמתם הקדושה, להמשך מפעל חייהם ולהארת חיינו באור תורתם ויראתם, אור תורת ה' ויראתו.

יזכרו לטובה הקדושים