תמונות הרבנים הי”ד

תמונת הרב משה קלנברג הי"ד

הרב משה קלנברג הי"ד

תמונת הרב אלחנן וסרמן הי"ד

הרב אלחנן וסרמן הי"ד