אודות

  • מצגת לזכרון הקדושים - 4

אודות המחקר למיפוי, הנגשה והפצה של תורת הנספים בשואה

בשנות ראינו רעה, עת נרדפנו כצאן לטבח, להשמיד, להרוג ולאבד, הושמדו גם כתבים רבים שהאירו את העולם באור היהדות. ישנם נספים שכתבו רבות, אך רק מעט מכתביהם הודפס. יש שלא שהדפיסו רבות, אך רק מעט מכתביהם שרדו. לעתים ללא הפניה לכתביהם, יישארו הדברים עלומים ובלתי נגישים.
לפני מספר שנים, בעקבות מחקרים משפחתיים ופעילות חינוכית, הגיעו לידי מספר ספרים נדירים עם שרידי דברי תורה שכתבו רבנים גדולים שנהרגו על קידוש השם בשואה. התחלתי לחפש היכן מרוכז המידע על כתבים אלה ודומיהם, ומתברר שטרם נאספו התורות שנכתבו בטרם החורבן. במקום שאין איש, השתדלתי להיות איש, והתחלתי לאגור מידע על כתבים וספרים של קדושי השואה ומידע על הכותבים. וזאת על מנת שנוכל להתחבר לתורת הקדושים ולעולמם הרוחני, להציל ולהחיות תורה שאובדת ונשכחת ולהנציח את נפשות הצדיקים.

אתר זה הוקם ככלי למילוי צוואת הסופרים שנספו בשואה ללמוד וללמד מכתביהם ולהחיות את תורתם, להקים יד ושם לנספים בשואה ולשמר את מורשתם הרוחנית. כדי להציל את האודים המוצלים מאש של מרב אוצרות המורשת התורנית של הנספים בשואה, ולהחזיר את הכתבים היקרים לידי עם שרידי חרב, יש צורך לאתר את הכתבים, המאמרים והספרים שנותרו לפליטה ולהנגיש אותם לציבור. מטרת הדברים שיובאו כאן, היא להציג את מה שידוע לנו על הכותבים ועל תורתם, ולבקש מהציבור מידע נוסף על כתבים בלתי ידועים.
חשיבות רבה יש בסיוע ובעידוד לימוד תורת הנספים, הן כגורם חשוב בהנצחתם והן כבסיס להנחלת עולמם רוחני והתרבותי לדורות הבאים. יש משמעות עצומה ללימוד התורות שכתבו לנו אותם הקדושים, להארת התורות המונחות בקרן זווית ולהחייאת האותיות שפרחו לאוויר – אותם רצו הרשעים לכבות, להשכיח ולמחות מן העולם. על ידי הנגשת דברי התורה של דור הנספים וחשיפת כתבים נסתרים ומוצנעים, ניתן יהיה, בע"ה, להתחבר לתורת הקדושים ולעולמם הרוחני, לקלוט את האותיות הפורחות ולהחיות בקרבנו את תורתם.

הציבור כולו נקרא להיות שותף מרכזי ופעיל בעבודה קדושה זו, למסור מידע, ללמוד וללמד. ראוי לגבש את אוסף תורת דור הנספים, להנגיש את דברי התורה ולחשוף כתבים נסתרים ומוצנעים, מתוך שיתוף פעולה עם הציבור הרחב ומכוני מחקר. לכן אבקש מכל מי שיש לו מידע לגבי דברי תורה של נספים בשואה, בין בכתבי יד ובין בדפוסים נדירים, ומעוניין להביאם לידיעת הציבור הרחב, ליצור קשר ולחלוק עמנו את המידע. בטרם אובדן עוד ועוד מקורות מידע ומסורות משפחתיות, חובה עלינו להגביר את המודעות לגודל אובדן עולם התורה בשואה ולצורך להנציח את הנספים בשואה.
בכך, נוכל להתחבר לתורת הקדושים ולעולמם הרוחני, לקלוט את האותיות הפורחות ולהחיות בקרבנו את תורתם, להציל את מה שניתן מאוצרות המורשת התורנית של הנספים בשואה, לסייע ולעודד את לימוד תורת הנספים, להנציח את נפשות הצדיקים ולדובב שפתי ישנים.

דוגמאות ליעדים שיש להשיג במחקר זה, מודגמים בתמונות הבאות:

מידע נוסף אישים המוזכרים במסמכים ישנים

ידיעות על רבנים שנספו בשואה

דוגמא לחיבור שניתן ליצור מליקוט התורות

ההגדה שטרם נכתבה

איסוף עדויות ומידע על חיי רבותינו הי”ד

מחקר תורתך לא שכחתי

כל טוב,

רזיאל

פרוייקט "תורתך לא שכחתי"

כלים שימושיים באתר זה

קטגוריות - ע"י השימוש בסיווג המאמרים לקטגוריות, ניתן למצוא דברי תורה בענייני חגים ומועדים, פרשת השבוע, אישים, ימי הזיכרון של המחברים, וכן ניתן למצוא עניינים נוספים ובהם מידע נוסף על חשיבות לימוד תורת הקדושים.

צור קשר - הדף דרכו תוכלו לפנות אלי לנתינת משוב, הערות, מידע חדש, תמונות ועוד.

תגובות - אשמח לקבל תגובות למה שהועלה לאתר, כדי לקבל עוד מידע ולתקן את הדרוש תיקון. יחד עם זאת, אבקש להקפיד על כתיבת תגובות ראויות ומכבדות המתאימות לרוח האתר הזה, ללא פגיעה באנשים ובמגזרים.

אם יש השגות לגבי זכויות היוצרים של תכנים באתר זה, אבקש ליצור קשר כדי שנוכל לברר את העניין ולתקן את הדרוש תיקון.